لیست دستورات ربات مدیریت گروه دیسلایکر

لیست دستورات ربات مدیریت گروه دیسلایکر

دستورات ربات مدیریت گروه دیسلایکر پنل مدیریت شیشه ای و فوق راحت و سریع ربات جهت باز شدن پنل مدیریت داخل گروه از دستور زیر استفاده کنید.!پنلجهت مشاهده پنل مدیریت داخل ربات ، وارد ربات دیسلایکر شوید و از منو گزینه تنظیمات انتخاب کنید.     لیست دستورات ربات مدیریت گروه دیسلایکر ?حتما به فاصله بین حروف و علامت ! توجه داشته باشید? قـــفـــــل هـــا ارسال متن فعالسازی قفل:!قفل متنغیر فعالسازی قفل:!باز...